Jdi na obsah Jdi na menu
 


HISTORIE

Kynologický klub Mrlínek se pyšní bezmála 20-ti letou tradicí.

V roce 1995 se stávající členové KK Loukov, a to Petr Pátek, Libor Severa, Josef Horák, Stanislav Mánek, Petra Pátková rozhodli založit nový kynologický klub se členskou základnou v Mrlínku, k níž se později přidali noví členové. Ustanovující schůze se konala v prosinci 1995. Potvrzení registrace našeho klubu bylo obdrženo 8. 2. 1996.

Tehdejší starosta obce Mrlínek Jaroslav Vlček nabídl pozemek bývalého smetiště  „Rokosovu skalu“. Smetiště, na které v dřívějších časech vyvážela celá obec odpad, včetně starého železa, pluhů, sporáků ba dokonce i karosérie automobilů, bylo potřeba značné pomoci, nejen fyzické, ale i finanční, aby počala rekultivace prostorů, sběrem starého železa, kdy prostředky takto získané byly prvními příjmy klubu. Hlínu na závoz se podařilo sehnat ze skladu cukrové řepy. Zavážka si vzala na šedesát nákladních automobilů, které se za snahy členů, jejich rodinných příslušníků a příznivců kynologie podařilo srovnat. I přes velkou vrstvu zavážky se po dlouhou dobu po srovnání terénu objevovaly kameny a předměty z bývalé skládky. Členové si svou pílí a nasazením poradili i s tímto problémem a oseli pozemek trávou, kterou jsme „udržovali jako květiny v květináči.“ Než byl areál takto přizpůsoben k výcviku, tak se využívalo okolí obce. Po této rekultivaci nám obec svěřila obecní pozemky, do dlouhodobého pronájmu.

Sponzorským darem od firmy Čepro a.s. jsme obdrželi stavební buňku, která byla využívána zpočátku jako klubovna i skladiště materiálu zároveň.  V roce 1997 jsme obdrželi buňku druhou, která byla využívána už jen jako skladiště. Nadšení z buněk bylo velké, nicméně chyběl záchod. Pan Pátek vyrobil suchý záchod a s ostatními členy ho usadili. Dalším jeho sponzorským darem klubu jsou odkládací kotce. Pan Pátek taktéž zajistil výkop pro položení kabelu pro přívod elektřiny, který zajistil pan Lujka. Opět sponzorským darem. Když jsme měli elektřinu připojenou, začali jsme vyrábět překážky nutné k výcviku.

Po dostavění všech atribut potřebných k výcviku jsme se začali věnovat samotné sportovní kynologii. Každoročně jsme pořádali zkoušky, letní výcvikové kynologické tábory a také oblastní přebory v roce 1997. Jako klub jsme byli několikrát reprezentováni na Mistrovství republiky mládeže naší členkou Petrou Pátkovou. Za jeden z dalších velkých úspěchů klubu považujeme uspořádání dvoudenního Mistrovství republiky velkých kníračů s celorepublikovou účastí, které nám dodalo první větší finanční prostředky.

V následujících letech jsme pořádali letní country bály, které nám do klubu přinášely další nemalé finanční prostředky. Tyto nám umožnily pořídit si nutnou sekačku. Zároveň jsme začali investovat do nadstřešení buněk, do kterých nám při dešti teklo. Toto byl počáteční impuls pro postavení klubovny. V roce 2007 jsme pořádali Vylučovací závod na Mistrovství Moravy. Opět s hojnou účastí závodníků. I na tyto závody jsme dostaly od MSKS dotace.

S takto vybudovaným „zázemím“ jsme se začali věnovat výcviku. Každoročně přispíváme ke kulturnímu životu v obci Drakiádou a Prakiádou. Členové našeho klubu také na požádání provádí ukázky výcviku psů na různých kulturních akcích. Díky dobrému hospodaření s financemi, jsme si mohli dovolit se pustit do dostavby klubovny, což je naším velkým posledním úspěchem. 

Naše cvičiště i zázemí klubu se neustále rozvíjí, zdokonaluje, zvelebuje a rozrůstá díky houževnatému vedení a pracovitosti členů, za což jim patří velký dík.  V průběhu těchto dvaceti let se v klubu vystřídalo několik desítek členů, avšak ti původní zapálení se stále klubu věnují a vedou ho dodnes.